Lista aktualności Lista aktualności

Honorowy Obywatel Ornety

Leśnik honorowym obywatelem Ornety

Tytuł Honorowego Obywatela to największe wyróżnienie i forma uznania wobec osób, które w swych działaniach w sposób znaczący wpłynęły na rozwój gminy. W każdej społeczności lokalnej są osoby cieszące się ponadprzeciętnym uznaniem i zaufaniem społecznym, budzące podziw, sympatię i szacunek.Honorowym Obywatelem Gminy Orneta został leśnik Janusz Zaleski.

 

 

 

Rada Miejska przyznała ten tytuł podczas uroczystej sesji 3 lipca 2013 roku, jako wyraz wdzięczności i uznania za aktywny udział w życiu społecznym gminy oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i przyrody.

Janusz Zaleski, który urodził się 24 listopada 1952 roku w Nowym Dworze Mazowieckim, mieszka w Ornecie, gdzie jest osobą powszechnie znaną i szanowaną. Jego działalność zawodowa, jako leśnika i społeczna, jest ściśle związana z przyrodą i ochroną środowiska. Od 1977 do 1980 roku był pracownikiem Instytutu Ekonomiki Leśnej SGGW. W latach 1980 - 1990 był kolejno adiunktem, nadleśniczym terenowy i Zastępcą Nadleśniczego w Nadleśnictwie Dwukoły. Od 1990 do 2001 roku był Nadleśniczym Nadleśnictwa Orneta, natomiast od 2001 do 2006 roku Zastępcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W latach 1994 - 1998 został radnym Miasta Orneta, a w latach 1998 - 2002 radnym powiatu lidzbarskiego. W latach 2004 – 2008 był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody a w latach 2006 - 2007 Dyrektorem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Jest członkiem zespołu Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. Od 29 grudnia 2007 roku pełni funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. Z dniem 16 kwietnia 2009 roku premier Donald Tusk powołał go na funkcję Głównego Konserwatora Przyrody.

Jego praca zawodowa i działalność społeczna w pełni uzasadniają przyznanie wyróżnienia" – napisano w uzasadnieniu przyznania zaszczytnego tytułu. Tytułem honorowego obywatela Ornety w 2013 roku zostali wyróżnieni również: Ks. Kan. Tadeusz Alicki, Mikołaj Nazar, Jan Bylewski i Franciszek Zajączkowski.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy Ornety, władze samorządowe oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Orneta Piotr Matusik wraz z pracownikami nadleśnictwa.

Opracowała: Dorota Wielgosz

 

Fragment relacji

 

Źródło:  Telewizja Orneta