Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE

Od 1 kwietnia 2018 nowe zasady zgłaszania szkód łowieckich.

Nowy sposób zgłaszania szkód łowieckich

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz 651).

Według nowych regulacji prawnych wnioski o oszacowanie szkód należy składać do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce występowania szkody.

Właścicielowi lub posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Odwołanie wnosi się w terminie
7 dni od dnia podpisania protokołu