Asset Publisher Asset Publisher

EKOSYSTEMY REFERENCYJNE, LASY HCVF, POWIERZCHNIE OCHRONNE, OCHRONA GATUNKOWA

W Nadleśnictwie Orneta prowadzony jest monitoring lasów HCVF oraz form ochrony przyrody.


Osobą do kontaktu w sprawach ekosystemów referencyjnych jest:

Pan Leon Kmiotek (tel. 55 242 47 71)